Klubbtävling 4 2023

Klubbtävling 4 "Tema Fokus" Bedömning Fotoklubben FK Pan Göteborg och Fotoklubben Fokusera Flen ( OBS 2 bedömningar efter varandra) Aktuell poängställning

Bedömning fotoklubben Fokusera Flen